انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه یاسین

پزشک صنعت

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در شش سال گذشته
نویسنده : وحید - ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

برای دیدن به ادامه مطلب بروید


ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در شش سال گذشته مقطع ارشد

  سال 84 سال 85 سال 86 سال87 سال88 سال 89
روزانه تهران 43 38 41 44 68 66
روزانه شهرستان 21 31 41 53 54 54
کل روزانه 64 69 82 97 122 120
شبانه تهران 8 10 35 51 51 14
شبانه شهرستان 24 20 18 30 28 22
شبانه کل 32 30 53 81 79 36
غیر انتفاعی تهران - - - - - -
غیرانتفاعی شهرستان - 15 30 45 50 45
کل غیر انتفاعی - 15 30 45 50 45
پیام نور تهران وکرج - - - - - -
پیام نور شهرستان - - - - - -
کل پیام نور - - - - - -
نیمه حضوری تهران - - - - 7 -
مجازی - - - - - 40
کل 96 114 165 223 258 241
توجه: در ظرفیت سال 1388 و 1389، ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است