انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه یاسین

پزشک صنعت

کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پروژه با زمان های فازی
نویسنده : وحید - ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۱
 

چکیده:

در مبحث کنترل پروژه یافتن مسیر بحرانی برای مدیریت پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است به این منظور در این مقاله با فرض اینکه زمان انجام فعالیت ها بصورت اعداد فازی اند، مسیر بحرانی از طریق یک مدل برنامه ریزی خطی فازی صفرو یک بدست آمده است که در آن ضرایب متغیر ها در تابع هدف به صورت اعداد فازی اند.برای حل این مدل ابتدا دوگان آن نوشته شده است (که در آن سمت راست محدودیت ها به صورت اعداد فازی است )، سپس با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی مدل دوگان به صورت قطعی در آمده که هم ارز مدل دوگان اولیه می باشد ،در نتیجه با حل مدل دوگان بدست آمده و تعیین محدودیت های فعال دوگان، متغیرهای پایه ای مدل اولیه، و به طبع آن مسیر بحرانی و زمان انجام پروژه تعیین گردیده اند.

کلمات کلیدی: مسیر بحرانی، کنترل پروژه، متغیرهای فازی، برنامه ریزی خطی فازی


نویسندگان: رضا پورموید، وحید حبیبی نژاد، محمد قریشی

مربوط به دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

pdfدانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله4 صفحه Pdf و با حجم 268 کیلوبایت (KB) می باشد.)