انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه یاسین

پزشک صنعت

ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور
نویسنده : وحید - ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٤
 

ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور


رضا ثابت اقدم :  مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت پروژه در شرکت فارسان کنترل
کلمات کلیدی
مدیریت پروژه، ماتریس تعالی سازمان های پروژه محور.

چکیده
ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور با تفکیک عملکرد سازمانی به دو رویکرد نتیجه گرایی (مبتنی بر انتظارات ذینفعان) و رویکرد فرآیند گرایی (مبتنی بر چرخه های فرآیندی درون سازمانی) به عنوان یک راهنمای عمومی از فرآیندها و انتظارات، نقش مهمی در کسب مزایای رقابتی برای سازمانهای پروژه محور دارد. در این دیدگاه بر ارزیابی مستمر فرآیندها مبتنی بر انتظارات ذینفعان به عنوان یک استراتژی رقابتی تاکید و به صورت همزمان بر بهبود فرآیندهای درون سازمانی جهت تامین انتظارات ذینفعان و ارتقای عناصر ارزیابی ذینفعان صحه گذارده می شود. در این مقاله ضمن بیان مدل های استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ، مدل بلوغ مدیریت پروژه های پتروشیمی و مدل تعالی سازمانهای پروژه محور به تشریح عملکرد ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور و نقاط قوت و ضعف آن در ابعاد سازمانی و صنعت می پردازیم. در این رویکرد، بر ضرورت استفاده از مدل های امتیازی در اولویت بندی انتظارات و خط مشی های سازمانی در قبال بهبود فرآیندهایی که موجبات تعالی سازمانی را فراهم می آورند تاکید گردیده است.


مقدمه
حجم سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه ساخت و توسعه روز افزون مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی و نقش بسیار موثر و  درخشان این سرمایه گذاری ها در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه علمی و صنعتی کشور، جایگاه حیاتی مدیریت این پروژه ها را در سطوح خرد ٢ و کلان دوچندان می نماید. نهضت علمی ایجاد شده در نهادینه نمودن جایگاه مدیریت پروژه که با اهتمام برگزار کنندگان کنفرانسهای بین المللی مدیریت پروژه در ایران آغاز گردیده با تلاش، پیگیری و مساعدت های وزارتخانه هایی چون نفت، نیرو، راه و ترابری و شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایی، در زمینه استقرار سیستم های مدیریت پروژه شتاب روز افزونی یافته است. مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت و توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان راهبر مدیریت پروژه های پتروشیمی در سالهای اخیر با معرفی دو مدل بلوغ پروژه های پتروشیمی و مدل تعالی سازمانهای پروژه محور گام مهمی در تبیین اجزا و فرآیندهای مدیریت پروژه و بهبود و تعالی جنبه های گوناگون مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور داشته است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی و ارزیابی مدل های فوق الذکر به تشریح ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور می پردازیم که بر سه بعد پیاده سازی حوزه های دانشی، تعالی و فرآیندهای درونی سازمانهای پروژه محور تاکید می نماید.


DOWNLOAD THIS FILE (022_excelency matric.pdf)ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور [ماتریس تعالی سازمانهای پروژه محور] 387 Kb 133 DOWNLOADS