انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه یاسین

پزشک صنعت

اطلاعات مربوط به کنکور کارشناسی ارشد سراسری
نویسنده : وحید - ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

بودجه بندی سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در شش سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1389


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 89

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی