آیا میدانید شماره گذاری استاندارد های ایزو بر چه مبنایی انتخاب می شوند ؟

در پاسخ به این سوال ، آقای Joseph Martinez  (دفتر اطلاعات ایزو، ISO Central Secretariat ) در جواب ما ایمیلی به شرح زیر ارسال نمودند :


در حقیقت شماره گذاری استاندارد های ایزو معنای خاصی ندارند و فقط برای هویت دادن به آنها و تمایز از یکدیگر انتخاب می شوند. معمولا شماره ها در یک سیر صعودی قرار می گیرند ، به این ترتیب می توان گفت هر چه شماره استاندارد مرتبه بالاتری داشته باشد ، استاندارد جدید تری است.
گاهی اوقات بعضی کمیته ها فنی (کمیته هایی که استاندارد ها رو توسعه می دهند)  ، محدوده ی خاصی از شماره ها را ، برای استاندارد هایشان رزرو می کنند . به این دلیل است که استاندارد هایی که مربوط به موضوعی خاص می باشند ، به عنوان مثال مدیریت کیفیت ، ممکن است که شماره هایی شبیه بهم داشته باشند . 
در هر صورت معنای مشخصی برای شماره های انتخابی استاندارد های ایزو نمی توان متصور شد

/ 0 نظر / 9 بازدید