مجله روش 127

 

  مجله روش شماره 127

   - واقع اندیشی، واقع بینی، واقع گرایی

    - مهندسی مجدد و افزایش بهره وری

    - سنجش رضایت مشتریان

    - مطالعه در مهارت های عمومی مدیران

    - شبکه های عصبی - مصنوعی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید