جزوه آموزشی نرم افزار SPSS

در این جزوه آموزشی به مباحث زیر پرداخته میشود:

تعاریف اولیه         انواع مقیاس ها (اسمی، رتبه ای، نسبی)         شاخص تمرکز     

شاخص پراکندگی                 نمودار نرمال                    جدول فراوانی        

تفکیک داده ها                  جداول توافقی                    آزمون فرض

آزمون های مربوط به میانگین (آزمون میانگین یک متغیر بین دو گروه، آزمون مقایسه ای میانگین دو متغیر جفت، آزمون مقایسه میانگین یک متغیر در چندین گروه، آزمون مقایسه ای میانگین چند متغیر)

آزمون ناپرامتری            آزمون دو جمله ای             آزمون همبستگی          رگرسیون

تهیه و گردآوری: جناب آقای ری بد -انستیتو ایز ایران

دانلود جزوه آموزشی نرم افزار SPSS . . . (این جزوه دارای 74 صفحه pdf و با حجم 68/1 مگابایت می باشد.)

 


/ 0 نظر / 57 بازدید