ده مزایای استاندارد های ایزو برای تجارت های کوچک

هشت مدیر از هیئت رئیسه های مختلف در انواع تجارت ها ، در سراسر جهان در مورد نقش استاندارد ها در موفقیت شان می گویند ؛

 

 


استاندار های به شما فرصت رقابت با تشکلات اقتصادی بزرگ را می دهند .
استاندارد ها به شما اجازه صادر کردن محصولات و خدمات تان را می دهند .
استاندارد ها به شما برای کشف بهترین شیوه تجارت کمک می کنند.
استاندار ها ، موثرانه در پروسه تجارت وارد می شوند
استاندارد ها اعتبار و اعتماد شرکت شما را نزد مشتریان بوجود می آورند .
استاندارد ها فرصت تجارت و فروش را به شما می دهند .
استاندارد ها به شما فضای رقابت می دهند .
استاندارد ها نام تجاری شما را بین المللی می کنند
استاندارد ها به رشد شرکت شما کمک می کنند
استاندار ها زبان رایج در صنعت را برای شما فراهم می کنند


بازدهی هایی که برای استقرار استاندارد ها می کنیم ، بهتر و موثر تر از چیزی هستند که تاجران ، تجارت های کوچک آن را درک می کنند . استاندارد ها هم مهم هستند هم جالب . برای شرکتی مثل بالتیک سیفتی ، این موضوع مسئله مهمی است ، به این خاطر که می توانیم هر چه زودتر نقشه هایمان را برای آینده پیاده و روش های تولید را طراحی کنیم. جهانی شدن به این معنی است که استاندارد های ایزو کلیدی هستند برای هر شرکتی که آروزوی صادرات موفق خدمات را دارند.

Roger Frost
Head, Communication Services,
Marketing, Communication and Information

/ 0 نظر / 36 بازدید