نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگی

چکیده:

امروزه کیفیت بعنوان یکی از مهمترین شاخه های رقابت جهانی مطرح می شود و مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان راهی برای حفظ مزیت رقابتی در این عصر مورد توجه قرار می گیرد. در مدیریت کیفیت فراگیر، نیروی انسانی، هسته مرکزی به شمار می رود و صاحب نظران معتقدند که ادغام مدیریت نیروی انسانی و مدیریت کیفیت فراگیر، سازمانها را برای بقا در آینده توانمند می سازد.

از این رو، فرآیند مدیریت و نظریه های نوین در این حوزه متوجه نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها می باشد. در این راستا، در این تحقیق یک جمعیت نمونه 45 نفری از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردیده و اظهارنظر پاسخ دهندگان در این مورد ارزیابی شده است که نتایج حاکی از آن است که اکثر شرکت کنندگان در این نظر سنجی، موافقت خود را مبنی بر نقش موثر مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و اجرای سیستم کیفیت فراگیر اعلام نموده اند.

کلمات کلیدی: کیفیت، کنترل کیفیت فراگیر، کایزن و مدیریت منابع انسانی

نویسندگان: داود سلمانی، غلامرضا طالقانی، محبوبه رادمند

pdf دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله10 صفحه PDF فارسی وحجم 194 کیلو بایت (KB) می باشد.)

/ 0 نظر / 14 بازدید