بررسی روش های تحلیل تاخیر در پروژه ها

بررسی روش هایروشهای تحلیل تاخیر پروژه ها تحلیل تاخیر در پروژه ها

چکیده

به طور کلی اکثر پروژه ها با تاخیر روبرو می شوند. این تاخیرات می تواند موجب ایجاد هزینه های اضافی و خسارتی برای ذینفعان پروژه شود که خود می تواند موجب بروز ادعاهایی از سوی گروههای درگیر در پروژه شود. بنابراین لازم است مکانیزم های دقیق و روشنی برای تجزیه و تحلیل تاخیر وجود داشته باشد تا بر اساس آن میزان تاخیر تاثیر آن بر بخشهای مختلف و کل پروژه را مشخص کند و نیز عوامل و علل بروز و تاخیر را اشکار سازد. از این رو در این مقاله چهار روش از روشهای مختلف تحلیل تاخیر شامل روش مقایسه زمان بندی برنامه تاخیر ای با زمانبندی واقعی، روش افزایش به زمان بندی برنامه ای روش کاهش از زمان بندی واقعی و روش اثر زمانی مورد بررسی قرارگرفته و نکات کلیدی و اساسی برای اجرای موفقیت امیز هریک از انها ارائه شده است.

کلمات کلیدی:  تحلیل تاخیر، مدیریت ادعا، مدیریت پروژه

نویسنده: مرتضی مرادی ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، گروه مهندسی صنایع

pdfدانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 13 صفحه Pdf و با حجم 1.06 مگابایت (MB) و مربوط به ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه می باشد.)

/ 0 نظر / 40 بازدید