ارائه مدل برای سیستم کنترل موجودی مواد اولیه (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ ماز

چکیده:

در این تحقیق، محقق در پی یافتن دو هدف عمده است که عبارتند از: الف- به حداقل رساندن هزینه های ناشی از نگهداری، سفارش و موجودی مواد اولیه مصرفی ب- بالا بردن ضریب اطمینان سیستم کنترل موجودی مواد اولیه مصرفی از جنبه مواجه نشدن جریان تولید با حالت کمبود. روش نمونه گیری افراد از نظر تعداد، اجناس و غیره، از طریق روش نظری یا قضاوتی می باشد و روش پژوهش از طریق روش میدانی است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود، مشاهده و مصاحبه و با استفاده از مدلهای علمی کنترل موجودی تجزیه و تحلیل شده است. طرح پژوهشی تحقیقی به این صورت بوده است که ابتدا مواد اولیه پر مصرف در سال 86 را مشخص نموده و با استفاده از طبقه بندی ABC تعداد 6 قلم، مواد اولیه که تقریبا 94% از ارزش موجودی انبار را تشکیل می دادند بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.

 سپس با استفاده از فرمول EOQ مقادیر بهینه سفارش و با استفاده از فرمول ROP نقطه سفارش مجدد و ذخیره احتیاطی (Ss) در سطح اطمینان 95% محاسبه گردید در مرحله بعد بهینه سازی ثانویه بر اساس سیستم دوره سفارش انجام شده و در پایان هم رویکرد مدل پیشنهادی جهت برنامه ریزی و کنترل موجودی اقلام برای دوره آتی ارائه گردید. ما از این مدل استفاده کردیم زیرا از EOQ بطور گسترده توسط محققان، آن هم از زمانی که برای اولین بار توسط هریس در سال 1913 معرفی گردید و متخصصان دیگر استفاده شده است، (چرپا، لاجوی (2004) معتقدند که این مدل در واقع یکی از اولین نقاط عطف در کتابها و متون تحقیقات اجرایی محسوب می شود. نتیجه کلی کسب شده حاکی از آن است که با انجام بهینه سازی هزینه کل به میزان کاهش یافته و احتمال عدم مواجه با کمبود مواد نیز 15% افزایش یافته است. همچنین وضعیت سفارشات از حالت سیستم موجود به سیستم بهینه تغییر یافت.

کلمات کلیدی: میزان اقتصادی سفارش، هزینه سفارش (Co)، هزینه نگهداری (Ch)، هزینه کمبود (Cs)، هزینه کل (TC)، نقطه سفارش مجدد (ROP)، ذخیره احتیاطی (Ss)

نویسندگان: دکتر محمدرضا لطفی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)- ولی الله رضائی (نصرتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)- احمد معمانی( کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)

pdfدانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 18 صفحه Pdf و با حجم 380 کیلو بایت (KB) می باشد.)

 

نوشته شده در پنجشنبه 21 آذر 1387 و ساعت 10:39 ق.ظ توسط : بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران (بتسا)

/ 0 نظر / 43 بازدید