نرم افزار کامفار COMFAR EXPERT III چیست؟

نرم افزار کامفار COMFAR EXPERT III چیست؟

الف – نرم افزار کامفار   comfar expert :

 

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و ... با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.

 نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان می سازد.

این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و یا قابل اجراء بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری میباشد.

ب- ورودیهایی نرم افزار کامفار : 

-          تعریف پروژه

-          برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)

-          محصولات

-          واحدهای پولی ( واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)

-          تورم (داخلی، خارجی)

-          مشارکتها (داخلی، خارجی)

-          تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)

-          هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل: (خرید زمین، محوطه سازی و بهبود زمین، کارهای عمرانی و ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه، حفاظتهای زیست محیطی، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)

-          هزینه های تولید شامل:  (مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازار یابی)

-          برنامه فروش (فروش داخلی ، فروش خارجی)

-          سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه)

-          منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار، وام کوتاه مدت و دراز مدت)

-          مالیات، یارانه

 

ج- خروجیهای نرم افزار کامفار :

ج-  1- بررسی های مالی

-          برآورد سرمایه گذاری ثابت

-          برآورد سرمایه در گردش

-          برآورد هزینه سالیانه تولید

-          برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری

-          برآورد کل سرمایة مورد نیاز طرح

-          برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها

-          تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن

-          تحلیل درآمدها و هزینه های طرح

-          تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام

ج-2- بررسی های اقتصادی

-          تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری 

-          تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF

-          نرخ بازده داخلی IRR

-          تعیین ارزش فعلی خالص(npv)

-          تعیین نرخ و دورة بازگشت داخلی(pbp) کل سرمایه

-          تعیین نرخ  و دورة بازگشت داخلی برای آورده سهامداران

-          تعیین دوره بازگشت سرمایه

-          تحلیل نقطه سربسر

-          شاخص سود آوری  PI

-          تحلیل حساسیت طرح به هزینه های پیش بینی نشده

-          انجام آنالیز حساسیت پروژه و تحلیل ریسک

-          تحلیل نسبتهای مالی

-          تحلیل اثرات متقابل طرحها (آنالیز تلفیقی)

-          تهیة صورت حسابهای مالی

/ 0 نظر / 12 بازدید