ویرایش دوم نرم افزار HSE آرماندیس عرضه شد

ارزیابی پیمانکاران

عوامل زیست محیطی

مشخصه های کلیدی HSE

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

ارزیابی ماشین آلات و تجهیزات

واکنش در شرایط اضطراری (مانورها)

سوابق آموزش های ایمنی - بهداشت و محیط زیست

مدیریت ریسک (در دو بخش ریسکهای ایمنی و ریسکهای بهداشت و محیط زیست)

 

به کمک این نرم افزار - ضمن یادآوری دوره زمانی انجام فعالیت ها - پیگیری تمامی امور واگذار شده به افراد و گزارش گیری از اجرای آنها بصورت مکانیزه انجام می شود. تمامی ماژول ها به ماژول اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لینک بوده با استفاده از این نرم افزار از ده ها گزارش آماری و نموداری متنوع از آخرین وضعیت HSE مطلع خواهید شد.

 

/ 0 نظر / 86 بازدید