تاثیر نظام مدیریت کیفیت بر توسعه نوآوری در سازمانها

چکیده:

اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع بعنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. نوآوری در واقع تجدید نظری است که طراحی و به حقیقت درآمده و علاوه از سودآوری فراوان یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد. دیدگاه و نگرشی که می تواند هم در پیدا کردن زمینه ها و پتانسیل های نوآوری و هم در توسعه آن موثر واقع شود دیدگاه فرآیندی به این مقوله می باشد که این دیدگاه وجه تمایز ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت (ISO) از سایر ویرایش ها است. در واقع بجای نوآوری، فرایند نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

هدف اصلی از این مقاله پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از سیستم های مدیریت کیفیت (که در اکثر سازمانهای ایرانی صرف نظر از میزان موفقیت، استقرار یافته است) در جهت تعیین زمینه ها و فهم نیاز به نوآوری و کمک به استقرار و نهادینه سازی آن بهره جست. بدین منظور ابتدا با مرور مفهوم فرآیندی در سیستم مدیریت کیفیت، مقوله نوآوری از دید فرآیندی توضیح داده شده و در ادامه ضمن نشان دادن جایگاه عناصر اصلی سیستم مدیریت کیفیت در معادله نوآوری، نگرش فرآیندی به نوآوری و مزایای آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. مدیریت کیفیت فراگیر امروزه تکامل یافته ترین سیستم مدیریت کیفیت می باشد که هم پوشانی مولفه های آن با نوآوری مطرح می شوند. در ادامه ضمن تشریح کامل چارچوب فرآیندی برای نوآوری، شواهد جهانی در خصوص تعامل کیفیت و نوآوری ذکر شده اند و در انتها چک لیستی نوآوری و استفاده از تکنیک ترازیابی بعنوان یکی از تکنیک های نوین مدیریت کیفیت در مقوله نوآوری پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی: نوآوری، نوآوری با چرخه سریع، فرآیند نوآوری، مدیریت کیفیت، توسعه نوآوری

نویسنده: جلیل عمرانی خواه

pdf دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله15 صفحه PDF فارسی وحجم 192 کیلو بایت (KB) می باشد.)

/ 0 نظر / 18 بازدید