# دانلود

pdf نقش ایزو 26000 و زنجیره های عرضه در گسترش استاندارد مسئولیت اجتماعی

ISO 26000 and supply chains—On the diffusion of the social responsibility standard چکیده موضوعات طرح شده در مسئولیت اجتماعی، نیروی حرکتی خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید