# شش_سیگما

استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما: مطالعه موردی در

چکیده: روش ارزیابی متوازن وسیله مفیدی برای وضوح دورنما و استراتژی سازمان می باشد، که این استراتژیها را از چهار وجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

بکارگیری رویکرد شش سیگما در حمایت از خط مشی و استراتژی

مقدمه: هدف از این مقاله ارائه رویکردی جهت ایجاد یکپارچگی و همسوئی بین استراتژی های سازمان با پروژه های شش سیگما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید