# مقالات

pdf نقش ایزو 26000 و زنجیره های عرضه در گسترش استاندارد مسئولیت اجتماعی

ISO 26000 and supply chains—On the diffusion of the social responsibility standard چکیده موضوعات طرح شده در مسئولیت اجتماعی، نیروی حرکتی خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

ارائه مدل پیشنهادی برای ارزیابی و اعطای جوایز ملی به نظام های پیشنهاد استقرار یا

مقدمه به نظر می رسد وقت آن رسیده است که فعالان نظام پیشنهاد در سازمانهای مختلف کشور که در طول دهه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و رویکردهای ایجاد یکپارچگی استانداردهای سیستمهای مدیر

چکیده: امروزه سازمان ها برای دستیابی به مزایای رقابتی و عملکرد در سطح کلاس جهانی نیاز به رعایت حداقل هایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید