# کنترل_موجودی

ارائه مدل برای سیستم کنترل موجودی مواد اولیه (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ ماز

چکیده: در این تحقیق، محقق در پی یافتن دو هدف عمده است که عبارتند از: الف- به حداقل رساندن هزینه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید