# کنترل_پروژه

کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پروژه با زمان های فازی

نویسندگان: رضا پورموید، وحید حبیبی نژاد، محمد قریشی مربوط به دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران دانلود متن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید